Kom i hus med fraværsopgaven i Trio og MED

Pris:

250 DKK momsfri
Arrangementet er gratis, men der afregnes kr. 250 for forplejning.

Beskrivelse:

Målgruppe

 Samlede trio eller MED-udvalg fra samme arbejdsplads.

I ønsker at blive endnu bedre til at arbejde med fravær og fastholdelse, både i forhold til den enkelte medarbejder og hele kollegagruppen.

I arbejder allerede med fraværsopgaven, men oplever også, at det kan være vanskeligt og til tider dilemmafyldt at håndtere konkrete situationer angående fravær.
For at få det fulde udbytte af dagen skal I deltage på kurset som samlet trio (AMR, TR og leder) eller MED, da I på kurset vil få opgaver, I skal løse i egen trio/MED.

Mål

 Målet med dagen er, at I som trio og MED bliver bedre til at arbejde med de forskellige aspekter af fraværsarbejdet: Fra forebyggende tiltag, opsporing af fravær inden det når at udvikle sig, til håndtering af fravær både i fht. hele medarbejdergruppen og den enkelte sygemeldte medarbejder. Målet er også at gøre fravær til et fælles anliggende på arbejdspladsen.
På temadagen bliver AMR, TR og leder klarere på rollerne og opgaverne i den fælles opgave, trio/MED har med at forebygge og håndtere fravær. Og målet er, at I efter kurset har en endnu bedre forståelse af, hvordan fraværsopgaven hænger sammen med at styrke kerneopgaven og øge trivslen på arbejdspladsen.


Indhold

 På temadagen vil I via oplæg, cases og øvelser komme til at arbejde med:

  •  Københavns Kommunes nye sygefraværsstrategi for 2020 – herunder introduktion til ”Huset” som redskab for en effektiv sygefraværshåndtering / evt. sygefraværsindsats
  •  Hvordan I med jeres forskellige roller og opgaver kan tage medansvar 
  •  Dilemmaer i forbindelse med de forskellige roller, man indtager som AMR, TR og leder i fraværsarbejdet
  •  Erfaringer og forventninger til samarbejdet i trioen/MED
  •  Systematik i fraværsarbejdet
  •  Det forebyggende fraværsarbejde i trio og MED 
  •  Den formelle og uformelle rummelighed på arbejdspladsen
  •  Trioens rolle i forbindelse med langvarige fraværsforløb - herunder mulige ordninger og redskaber til succesfuld fastholdelse
  •  Inddragelse af relevante aktører i fraværsarbejdet

Der vil være mulighed for at dele erfaringer med andre arbejdspladser omkring, hvad der virker i fraværsarbejdet. Dertil vil underviserne dele deres viden om og erfaring med fraværsarbejdet i Københavns Kommune, dels fra Tidlig Indsats-forløb og dels fra opgaver omhandlende fraværsudfordringer på arbejdspladserne.

Kurset kan for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere indgå som del af den supplerende arbejdsmiljøuddannelse med en varighed på en kursusdag.

 Forplejning

Morgenmad, frugt, frokost og kage samt kaffe, te og vand. Der vil være morgenbrød og kaffe fra kl. 8:30 i parterre.

________________________________________

Afbud

 Skulle du blive forhindret i at deltage, bedes du melde afbud hurtigst muligt, og senest dagen før kursusstart. Udeblivelse fra kurset uden afbud koster et gebyr på kr. 500,00 pr. person.

Kontakt:

Spørgsmål vedr. tilmelding:
Arbejdsmiljø København
33 66 57 66
kursus@amk.kk.dk
Spørgsmål vedr. indhold:
Line Halborg
BY5C@suf.kk.dk
 
 HoldnrDatoTidSted
Tilmeldingsfrist
Afmeldingsfrist
Tildelt plads (Venteliste)  
2118
13-06-2018
09:00 til 15:30Arbejdsmiljø København
30-05-2018 23:59
30-05-2018 23:59
24 ud af 24  (1)
2146
05-09-2018
09:00 til 15:30Arbejdsmiljø København
22-08-2018 23:59
22-08-2018 23:59
3 ud af 24  (0)
2148
24-09-2018
09:00 til 15:30Arbejdsmiljø København
10-09-2018 23:59
10-09-2018 23:59
22 ud af 24  (0)
2150
25-10-2018
09:00 til 15:30Arbejdsmiljø København
11-10-2018 23:59
11-10-2018 23:59
11 ud af 24  (0)
2152
14-11-2018
09:00 til 15:30Arbejdsmiljø København
31-10-2018 23:59
31-10-2018 23:59
16 ud af 24  (0)
2154
11-12-2018
09:00 til 15:30Arbejdsmiljø København
27-11-2018 23:59
27-11-2018 23:59
9 ud af 24  (0)
agent
Lad Agenten  give dig besked når nye hold er tilgængelige.
Københavns Kommune :: Økonomiforvaltningen :: Koncernservice :: Borups Alle 177 :: 2400 København NV
© Plan2learn 3.8.18